Wednesday, July 22, 2015

Γιατί δεν έχει παραγωγική βάση η Ελλάδα;

Του Οικονομολόγου Νίκου Σολομήτρου

Κάτι που ακούμε πολύ συχνά τα τελευταία χρόνια είναι πως η Ελλάδα δεν έχει παραγωγική βάση. Το περιεχόμενο της φράσης είναι κατά τι οξύμωρο καθώς δεν νοείται μια οικονομία χωρίς παραγωγική βάση. Παρά την φαινομενική αντίφαση, η φράση περιέχει κάτι παραπάνω από απλώς μερικά ψήγματα αλήθειας αφού ένα από τα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας τις προηγούμενες δεκαετίες ήταν η μαζική κατεύθυνση πόρων κυρίως σε «μη-παραγωγικές» δραστηριότητες, όπως στον κλάδο κατασκευής κατοικιών.

Ο όρος «παραγωγικές επενδύσεις» συνήθως αναφέρεται στις επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό και εξοπλισμό μεταφορών που χρησιμοποιείται στην παραγωγική διαδικασία. Στο άρθρο αυτό, θα ελαστικοποιήσουμε τον παραπάνω ορισμό και στις παραγωγικές επενδύσεις θα συμπεριλάβουμε και αυτές σε «Άλλες Κατασκευές (εκτός κατοικιών)» οι οποίες περιλαμβάνουν και τα κτήρια εργοστασίων, γραφείων, ξενοδοχείων και τα δημόσια έργα υποδομής.

Το «πρόβλημα» με τις επενδύσεις στον κλάδο της κατοικίας είναι πως τα οικονομικά οφέλη τους είναι εφάπαξ (one-off) και περιορίζονται στην περίοδο που αυτή βρίσκεται στο στάδιο της κατασκευής. Αντίθετα η επένδυση σε Εξοπλισμό και Άλλες Κατασκευές έχει σαφώς πιο μακροπρόθεσμα οικονομικά οφέλη καθώς ο σκοπός των συγκεκριμένων επενδύσεων είναι η συμμετοχή τους μελλοντικά στην παραγωγική διαδικασία. Έτσι, μετά το πέρας της διαδικασίας υλοποίησης της επένδυσης(αν εξαιρέσουμε τυχόν υπεραξίες που μπορεί να προκύψουν από μεταπωλήσεις), η συνεισφορά της επένδυσης σε κατοικίες στο ΑΕΠ μιας χώρας μόλις ολοκληρώθηκε, ενώ εκείνη των παραγωγικών επενδύσεων ουσιαστικά μόλις ξεκινάει.

Στην Ελλάδα, το διάστημα 1960 – 1990, οι επενδύσεις σε κατοικίες αντιστοιχούσαν σε περισσότερο από 50% του συνόλου (αν ως σύνολο θεωρήσουμε τις επενδύσεις σε Κατοικίες, Εξοπλισμό και άλλες Κατασκευές). Αντίθετα οι επενδύσεις σε εξοπλισμό ήταν γύρω στο 20% του συνόλου. Η αύξηση του ποσοστού των επενδύσεων σε Εξοπλισμό το διάστημα 1996 – 2008 οφείλεται, τα μεν χρόνια πριν την ένταξη στην ΕΖ, κυρίως στην εφαρμογή αντιπληθωριστικής πολιτικής και την συνακόλουθη αύξηση των πάγιων επενδύσεων σε εξοπλισμό,τα δε μετέπειτα, στην μεγάλη αύξηση των επενδύσεων σε πλοία.

 Έχει ενδιαφέρον να δούμε τι συνέβαινε στις υπόλοιπες χώρες της νότιας Ευρώπης την ίδια περίοδο. Στην Πορτογαλία το ποσοστό των πάγιων επενδύσεων σε κατοικίες ήταν γύρω στο 40%, ενώ στην Ισπανία την περίοδο 1970 – 2000 γύρω στο 30%. Ακόμη και την δεκαετία του 2000 που η χώρα βίωσε μια μεγάλη φούσκα στην αγορά ακινήτων, οι επενδύσεις σε κατοικίες μετά βίας ξεπέρασαν το 40% του συνόλου.

 Στην Ιρλανδία, άλλη μια χώρα που βίωσε μια τεραστίων διαστάσεων φούσκα στην αγορά ακινήτων την δεκαετία του 2000, οι πάγιες επενδύσεις σε κατοικίες, ξεπέρασαν το φράγμα του 50% του συνόλου μόνο για τρία έτη. Αντίθετα στην Ελλάδα, το ποσοστό αυτό ήταν μεγαλύτερο του 50% για 25 έτη την περίοδο 1960 – 1991.Όταν ένα τέτοιο φαινόμενο διαρκεί μερικά χρόνια, όπως στην περίπτωση της Ιρλανδίας, μιλάμε για μια φούσκα. Όταν διαρκεί αρκετά χρόνια μιλάμε για μια στρέβλωση. Όταν διαρκεί τρεις δεκαετίες όπως στην περίπτωση της Ελλάδας μιλάμε για μια βαθύτατη και δομική στρέβλωση.

 Ποιες είναι όμως οι συνέπειες της ύπαρξης αυτής της τόσο μακροχρόνιας και εκτεταμένης στρέβλωσης; Αν η κατανομή πόρων για την Ελληνική οικονομία τις προηγούμενες δεκαετίες δεν ήταν τόσο στρεβλή, ο εμπορεύσιμος τομέας της χώρας θα ήταν σίγουρα μεγαλύτερος. Αν οι επενδύσεις σε εξοπλισμό ήταν υψηλότερες ο μεταποιητικός κλάδος θα είχε χτιστεί σε ποιο στέρεες βάσεις καθώς οι εφαρμοζόμενες μέθοδοι παραγωγής θα ήταν εντάσεως κεφαλαίου και πιο σύγχρονες. Αυτό ίσως βοηθούσε να μην χαθεί το όποιο momentumείχε χτιστεί τις δεκαετίες 1960-1970, αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητα του κλάδου και περιορίζοντας την ανάγκη του για προστασία από τον ανταγωνισμό.

Ως συνέπεια των παραπάνω οι ανισορροπίες στην οικονομία της χώρας θα μπορούσαν να είναι μικρότερες. Η προσαρμογή της ελληνικής οικονομίας σε ένα σενάριο «απότομης πάυσης» των κεφαλαιακών εισροών (suddenstop) όπως αυτό που βιώνουμε τώρα θα ήταν λιγότερο επώδυνη λόγω του μεγαλύτερου μεγέθους του εμπορεύσιμου τομέα της χώρας.Αυτό που έκανε την παρούσα προσαρμογή της χώρας τόσο επώδυνη ήταν η ανυπαρξία ενός έστω στοιχειώδους μεγέθους εξαγωγικού κλάδου (όπως στην Ισπανία και την Πορτογαλία). Η έλλειψη εξαγωγικού know-how και δικτύων διανομής οδήγησε στην ανάγκη αυτά να οικοδομηθούν σε συνθήκες κρίσης την στιγμή που όλες οι χώρες προσπαθούσαν να αυξήσουν τα εξαγωγικά μερίδια αγοράς τους αφού δεν μπορούσαν να στηριχθούν στην εσωτερική ζήτηση.

Φυσικά οι δυνητικές θετικές συνέπειες μιας πιο ισορροποημένης κατανομής των πόρων είναι ευρύτερες και αφορούν την διατηρησιμότητα (sustainability) του αναπτυξιακού μοντέλου μιας οικονομίας. Το ελληνικό αναπτυξιακό μοντέλο ήταν σαθρό και γι’αυτό κατέρρευσε με τόσο πάταγο, παρασύροντας μαζί του, το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων και το όποιο κοινωνικό κράτος υπήρχε στην χώρα. Τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά αν το μοντέλο αυτό είχε οικοδομηθεί σε πιο στέρεες βάσεις και όχι με τέτοιες τερατώδεις στρεβλώσεις να υποβόσκουν.

Αναδημοσίευση: πηγή
Sunday, July 19, 2015

Greece: Refugees in center of Athens left without any shelter

Refugees in Athens, including young children and babies, are left without any shelter. Many of them sleep in the streets and squares of the Greek capital, while some have raised tents but without any access to basic personal hygiene conditions.
 Refugee families, mainly from Syria and Afghanistan, stay in a makeshift camp in a public park of Athens. Authorities threat with eviction. Forced to become refugees fleeing war and poverty, to be treated as criminals.
 Athens, Greece, 19 July 2015.

Syrian refugees, mainly women and young people, have spent the night sleeping outside at the Omonia square in the center of the Greek capital. Some of them have raised tents. There is no access to basic personal hygiene conditions as toilet.  A giant poster on a building with a blue and white Greek Flag reads: "Welcome to Greece"
Syrian refugees, mainly women and young people, have spent the night sleeping outside at the Omonia square in the center of the Greek capital. Some of them have raised tents. There is no access to basic personal hygiene conditions as toilet.  A giant poster on a building with a blue and white Greek Flag reads: "Welcome to Greece"
Syrian refugees, mainly women and young people, have spent the night sleeping outside at the Omonia square in the center of the Greek capital. Some of them have raised tents. There is no access to basic personal hygiene conditions as toilet.  A giant poster on a building with a blue and white Greek Flag reads: "Welcome to Greece"
Syrian refugees, mainly women and young people, have spent the night sleeping outside at the Omonia square in the center of the Greek capital. Some of them have raised tents. There is no access to basic personal hygiene conditions as toilet.  A giant poster on a building with a blue and white Greek Flag reads: "Welcome to Greece"
Syrian refugees, mainly women and young people, have spent the night sleeping outside at the Omonia square in the center of the Greek capital. Some of them have raised tents. There is no access to basic personal hygiene conditions as toilet.  A giant poster on a building with a blue and white Greek Flag reads: "Welcome to Greece"
Syrian refugees, mainly women and young people, have spent the night sleeping outside at the Omonia square in the center of the Greek capital. Some of them have raised tents. There is no access to basic personal hygiene conditions as toilet.  A giant poster on a building with a blue and white Greek Flag reads: "Welcome to Greece"
Syrian refugees, mainly women and young people, have spent the night sleeping outside at the Omonia square in the center of the Greek capital. Some of them have raised tents. There is no access to basic personal hygiene conditions as toilet.
Refugees from Afghanistan have raised tents and sleep in Victoria Square of central Athens. There is no access to basic personal hygiene conditions as toilet, or bathroom.
Refugees from Afghanistan have raised tents and sleep in Victoria Square of central Athens. There is no access to basic personal hygiene conditions as toilet, or bathroom.
Refugees from Afghanistan have raised tents and sleep in Victoria Square of central Athens. There is no access to basic personal hygiene conditions as toilet, or bathroom.
Refugees from Afghanistan have raised tents and sleep in Victoria Square of central Athens. There is no access to basic personal hygiene conditions as toilet, or bathroom.
Refugees from Afghanistan, including young children and babies, have spent the night in Victoria Square of central Athens. There is no access to basic personal hygiene conditions as toilet, or bathroom.
Refugees from Afghanistan, including young children and babies, have spent the night in Victoria Square of central Athens. There is no access to basic personal hygiene conditions as toilet, or bathroom.
Refugees from Afghanistan, including young children, have raised tents and live in Pedion Areos Park of central Athens, as they have been left without any shelter. There is no access to basic personal hygiene conditions such as toilet, or bathroom.
Refugees from Afghanistan, including young children, have raised tents and live in Pedion Areos Park of central Athens, as they have been left without any shelter. There is no access to basic personal hygiene conditions such as toilet, or bathroom.
Refugees from Afghanistan, including young children, have raised tents and live in Pedion Areos Park of central Athens, as they have been left without any shelter. There is no access to basic personal hygiene conditions such as toilet, or bathroom.
Refugees including young children, have raised tents and live in Pedion Areos Park of central Athens, as they have been left without any shelter. There is no access to basic personal hygiene conditions such as toilet, or bathroom.
Refugees including young children, have raised tents and live in Pedion Areos Park of central Athens, as they have been left without any shelter. There is no access to basic personal hygiene conditions such as toilet, or bathroom.
Refugees including young children, have raised tents and live in Pedion Areos Park of central Athens, as they have been left without any shelter. There is no access to basic personal hygiene conditions such as toilet, or bathroom.
Two refugee children get water from the public tap that they use to drink water and get washed in Pedion Areos Park of central Athens, where they have raised tents and live in the open city area, as they have been left without any shelter.
Refugee children get water from the public tap that they use to drink water and get washed in Pedion Areos Park of central Athens, where they have raised tents and live in the open city area, as they have been left without any shelter.
Refugees including young children, have raised tents and live in Pedion Areos Park of central Athens, as they have been left without any shelter. There is no access to basic personal hygiene conditions such as toilet, or bathroom.
Two refugee women seen standing under a statue of a Greek heroine. Refugees including young children, have raised tents and live in Pedion Areos Park of central Athens, as they have been left without any shelter
Refugees from Afghanistan, including young children, have raised tents and live in Pedion Areos Park of central Athens, as they have been left without any shelter. There is no access to basic personal hygiene conditions such as toilet, or bathroom.
An elderly refugee woman is seen in a tent in Pedion Areos Park of central Athens, where refugees have raised tents and live in the open city area, as they have been left without any shelter.
Refugees including young children, have raised tents and live in Pedion Areos Park of central Athens, as they have been left without any shelter. There is no access to basic personal hygiene conditions such as toilet, or bathroom.
EDIT - addition:
 Athens, Greece, 26 August 2015:
A Syrian refugee breastfeeding her baby at the Omonia square in the center of  Athens. They have to sleep out without shelter./// According to figures released by the UN Refugee Agency, a total of 816,752 refugees  arrived by sea in Greece this year (2015). 26 August 2015.
Syrian refugee with her three children while breastfeeding her baby at the Omonia square in the center of  Athens. They have to sleep out without shelter.  26 August 2015.
A Syrian refugee sitting on the pavement  is breastfeeding her baby while waiting  at the Piraeus metro Station . The refugee ship arrived again in Piraeus port today in the afternoon, carrying just over 2,500 Syrians from the Greek islands, as a wave of migrants fleeing conflict and poverty continues unabated. 25 August 2015.

Related publication:
- Every wall is a negotiation - Constructed identities - Kunstlicht
View the article on a new page by following this link.
( Kunstlicht is a publication of Vrije Universiteit Amsterdam, which is a university in Amsterdam, Netherlands, founded in 1880.)

- Imetys (Breastfeeding) - Finland.
View the articles on a new page by following Link1, Link2.


Thursday, July 2, 2015

Greek Crisis: Pensioners queue outside banks for ration payout

 Athens, Greece 2 July 2015.
Anxious crowds of elderly Greeks on July 2, queuing up outside Banks open specifically for pensioners who don’t have bank cards, allowing them some access to their money.
Pension withdrawals are limited to €120  per person.
The Greek government closed the country’s banks and imposed capital controls on withdrawals until July 6, the day after Greeks are due to vote in the referendum on whether to reject or to accept the bailout terms.
==
Για δεύτερη ημέρα στήνονται σήμερα οι συνταξιούχοι έξω από τις τράπεζες, σε απόγνωση: Ωρες αναμονής στην ουρά προκειμένου να πάρουν τα 120 ευρώ από τη σύνταξή τους.
 Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, οι συνταξιούχοι θα μπορούν να πάρουν μόνο 120 ευρώ μετρητά κατά τη διάρκεια της εβδομάδας.


Elderly Greeks stand in line outside an Athens bank to claim their pensions.
Elderly Greeks stand in line outside an Athens bank to claim their pensions.
Elderly Greeks stand in line outside an Athens bank to claim their pensions.
Elderly Greeks stand in line outside an Athens bank.
Elderly Greeks stand in line outside an Athens bank.
An elderly man walks past a line of pensioners queueing up outside a ban in Athens in order to claim their pensions.
Elderly Greeks stand in line outside an Athens bank.
Elderly Greeks stand in line outside an Athens bank.
Elderly Greeks stand in line outside an Athens bank.
The manager of a National Bank of Greece branch in Athens delivers priority numbers to pensioners waiting to withdraw cash from their accounts.
The manager of a National Bank of Greece branch in Athens delivers priority numbers to pensioners waiting to withdraw cash from their accounts.
Pensioners try to get a number to enter a bank in Athens.
Elderly Greeks stand in line outside an Athens bank to claim their pensions.
Elderly Greeks stand in line outside an Athens bank to claim their pensions.
Elderly Greeks stand in line outside an Athens bank.

Pensioners in Patras Greece queue at dawn to withdraw part of their pension (1 July 2015).